Skip to content

Þessi vefur inniheldur viðbótarverkefni við bókina Útbrot. Lögð er áhersla á sköpun og að nýta upplýsingatækni við lausn verkefna. Markmiðið er að nemendur öðlist fjölbreytta færni og mikilvægt er að það ítarefni sem vísað er í sé nýtt við úrvinnslu verkefna.

Höfundur er Björgvin Ívar Guðbrandsson.